Služby

V naší ordinaci Vám nabízíme většinu dostupných diagnostických a terapeutických postupů, tak aby ošetření u nás mělo vždy jasný a přesný výsledek.

 • Léčba akutních a chronických onemocnění
 • Pravidelné preventivní prohlídky pro všechny věkové kategorie – dbáme na předcházení chorob, pacienty aktivně zveme, upozorňujeme na benefity pojišťoven
 • Dispenzární péče – dle našich kompetencí pečujeme o pacienty s chronickými onemocněními vyžadujícími trvalou léčbu a sledování, tak aby nemuseli navštěvovat další odborné ambulance. Mezi taková onemocnění patří např. cukrovka (diabetes mellitus 2.typu), vysoký krevní tlak (hypertenze), poruchy funkce štítné žlázy (thyreopatie) atd.
 • Návštěvní lékařská služba u pacientů doma, kteří pro svůj zdravotní stav nejsou schopni navštívit naši ordinaci, po dohodě i mimo ordinační hodiny
 • Ošetření nepojištěných osob (hrazená péče)
 • Předoperační vyšetření, těhotenské prohlídky
 • Pravidelné očkování (proti tetanu), dále proti chřipce, klíšťové encefalitidě, hepatitidě A i B, pneumokokům atd.
 • Poradenství před cestami do zahraničí (lékárnička, očkování)
 • Prohlídky k vystavení řidičského průkazu, zbrojního průkazu, zdravotního průkazu, potravinářského průkazu, svářečského průkazu aj.
 • Návrhy na lázeňskou léčbu
 • Prohlídky za účelem posouzení stupně invalidity
 • Vyplňování pojistek
 • Závodně-preventivní péče (pracovně-lékařské prohlídky)
 • Krevní odběry – odběry krve pro všechna nezbytná vyšetření provádíme přímo v naší ordinaci, bez objednání. V případě špatných výsledků pacienta ihned informujeme.
 • EKG diagnostika – vyšetření elektrokardiografem má svůj velký význam jak v diagnostice akutních srdečních obtíží, tak i v preventivní a posudkové péči. Je pro nás tedy samozřejmostí mít je pro naše pacienty k dispozici, bez nutnosti odesílání na specializované pracoviště.
 • Tlakový Holter – jedná se o přístroj umožňující kontinuální 24 hodinovou monitoraci krevního tlaku pacienta. V případě podezření na hypertenzi nebo pro správné nastavení léků je toto vyšetření mnohem objektivnější a přesnější než jednorázové vyšetření tlaku pacienta v ordinaci.
 • CRP diagnostika – C reaktivní protein (CRP) je ukazatel probíhajícího zánětu (tzv. zánětlivý marker). Jeho vzestup je typický pro bakteriální infekce. Na základě tohoto vyšetření společně s klinickým obrazem je lékař schopen se přesněji rozhodnout o nutnosti nasazení antibiotik. Jejich nasazení v neindikovaných případech (např. viróza) je přitom chyba, stejně jako nenasazení tam, kde je to nutné. V naší ordinaci máme proto přímo k dispozici analyzátor pro vyšetření CRP. Z kapky krve jsme tak schopni zjistit hodnotu C reaktivního proteinu pacienta okamžitě.
 • Stanovení INR (Quickův test) z prstu – test na srážlivost krve u pacientů léčených warfarinem, výsledek do 2 minut s možností okamžité úpravy dávkování léku. Není nutné pacienta zatěžovat odběrem krve ze žíly a čekat na výsledek do druhého dne.
 • Spirometrie – funkční vyšetření plic k diagnostice astmatu, chronické obstruktivní choroby u kuřáků, kontrole po těžších zánětlivých onemocněních dýchacích cest, vyšetření profesní – nositelé vzduchové techniky, hasiči, potápěči aj.
 • Uritex – močový analyzátor, k rychlé diagnostice infekcí močových cest a dalších patologií
 • Streptest – rychlotest na průkaz streptokoka z výtěru z krku s výsledkem do 10 minut
 • Antigenní testy k průkazu COVID 19, chřipky