O nás

Naše ordinace Vám v rámci oboru Všeobecné praktické lékařství nabízí komplexní diagnosticko-léčebnou zdravotní péči. Veškeré postupy provádíme v souladu s posledními poznatky medicíny a na základně pečlivého klinického přístupu. Abychom toho mohli dosáhnout, je pro nás samozřejmostí trvalé vzdělávání v oboru a pravidelná účast na všech významných vzdělávacích akcích a kongresech. Moderní postupy se tak snažíme co nejdříve přenést přímo do naší ordinace a k Vám.

Od 1.1.2018 se dle zákona vydávají pouze elektronické recepty. Pro pacienty se nic nemění, obdrží svůj recept v listinné podobě, kde je místo razítka a podpisu uveden čárový kód. Samozřejmostí zůstává možnost odeslání eReceptu prostřednictvím emailu. Co je eRecept

Ordinace je vybavena moderním přístrojem k měření CRP (měření zánětu v těle k uvážlivému indikování antibiotik), INR (ředění krve), glykovaného hemoglobinu (u diabetiků), ke stanovení infekce streptokokem atd., dále EKG přístrojem a TK Holterem ke 24hod. monitorování krevního tlaku.

Naši práci nechápeme jen jako pomoc při řešení již nastalých zdravotních obtíží, ale i jako preventivní starost o zdraví našich pacientů, tak aby se případným problémům se zdravím dalo co nejvíce předejít.

Společně s medicínským přístupem je pro nás zásadní i přístup osobní, založený na empatickém přístupu, diskrétnosti a vzájemné důvěře mezi lékařem a pacientem.

Kdo se o Vás stará

MUDr. Jana Schmidtová

 • studium Všeobecného lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • sekundární lékař na 1. Interní klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze
 • lektor na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • v r. 2012 atestace v oboru Všeobecné praktické lékařství
 • 2010-2016 lékařka v ambulanci všeobecného praktického lékaře v Benátkách nad Jizerou, jež je uznávaným akreditovaných pracovištěm pro vzdělávání lékařů v oboru
 • zkušenosti s péčí o nekomplikovaného diabetika 2. typu,prevence a léčba chorob přidružených
 • spoluřešitel (subinvestigator) několika mezinárodní klinických studií v souladu s principy GCP (Good Clinical Practice)
  • 2009-2011 studie týkající se vývoje nové vakcíny proti chřipce
  • 2011 – studie týkající se diabetické nefropatie (onemocnění ledvin u diabetiků)
  • 2012 – studie týkající se vývoje nového léku na cukrovku

Michaela Lopatková, Dis.

 • diplomovaná všeobecná sestra, registrována na MZČR s osvědčením k výkonu povolání bez odborného dohledu
 • 10 let praxe v odběrové laboratoři
 • 13 let praxe v ordinaci praktického lékaře

Budeme se těšit na Vaši návštěvu!