Ceník

Ceník lékařských výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění s platností od 1.1.2019

Vystavení zdravotního průkazu 250 Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel (řidičský průkaz) 700 Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel (řidičský průkaz) u osob starších 65 let 400 Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti k držení střelných zbraní (zbrojní průkaz) 800 Kč
Vstupní a periodická prohlídka do zaměstnání 700 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace do 10 dnů (dle zákonné lhůty) 300 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace na počkání 500 Kč
Vyšetření nepojištěného nebo cizince 700 Kč
Kontrolní vyšetření nepojištěného nebo cizince 400 Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu 100 Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke sportu a jiným zájmovým aktivitám 200 Kč
Komplexní prohlídka výkonnostního sportovce včetně EKG 500 Kč
Předoperační vyšetření na vlastní žádost (kosmetika, interrupce, včetně EKG bez laboratoře) 800 Kč
Aplikace očkovací látky, která nepatří mezi povinná a hrazená očkování dle typu očkovací látky 0–150 Kč
Streptest (rychlotest k průkazu akutní streptokokové infekce) 150 Kč
Test na okultní krvácení ze stolice na vlastní žádost 200 Kč
Kopírování (pouze zdravotní dokumentace) 2 Kč/1 strana A4
Vyšetření glykémie glukometrem na vlastní žádost 50 Kč
EKG s popisem na vlastní žádost 300 Kč
Odběr krve na žádost pacienta či zaměstnavatele 100 Kč
Výpis pro pojišťovnu při uzavírání pojistky 300 Kč
Zpráva o úrazu či nemoci pro pojišťovnu 300 Kč
Vyplnění žádosti o umístění do zařízení sociálních služeb, léčeben 500 Kč
Aplikace analgetické infuze 200 Kč
Návrh na lázně pro samoplátce 500 Kč