erecept logo

Co je eRecept

  • eRecept je nově dle platné legislativy od 1.1.2018 jedinou možnou formou předpisu na léčivé přípravky. Recept může mít dvě podoby, obě však obsahují místo otisku razítka a podpisu lékaře čárový kód, dle kterého lékárna identifikuje lék. eRecept může být vydán v listinné podobě s kódem nebo odeslán elektronicky na emailovou adresu pacienta. eRecept si pacient následně vytiskne a předloží v lékárně. Při nemožnosti tisku lze v lékárně nadiktovat kód z receptu ,event. může lékárna načíst kód přímo z displeje chytrého telefonu. Všechny lékařem takto předepsané recepty jsou elektronicky odesílány do Centrálního úložiště léků v SÚKL (Statní úřad pro kontrolu léčiv), čímž je zamezeno zneužití či falzifikace předpisů na léky.
  • o eRecept je možné zažádat lékaře po předchozí domluvě v případech, kdy se jedná např. o opakovanou preskripci dlouhodobě užívaných léků, kdy není nutná osobní kontrola v ordinaci (např. léky na cholesterol, dnu a vysokou hladinu kyseliny močové, léky na překyselení žaludku apod.), po určité době, v závislosti na druhu léčby, je však nutné se k osobní kontrole k lékaři dostavit
  • eRecept přináší zejména úsporu času pro pacienta, omezuje nutnost čekání u lékaře pouze pro vydání receptu, službu lze využít např i pokud jste na dovolené v ČR a zapomenete s sebou léky či zjistíte, že Vám docházejí – zavoláte do ordinace a po dohodě s lékařem je Vám zaslán eRecept na léky, které si vyzvednete v nejbližší lékárně
  • Elektronickou preskripci (elektronické předepisování léčivých přípravků) upravuje zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a vyhláška č.54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů.