Aktuálně

Z kapacitních důvodů neregistrujeme nové pacienty.

Dovolená 4.9. - 8.9. - zástup pro akutní pacienty MUDr. Hrabánková, sestra v ordinaci přítomna

Doporučení MZČR k očkování proti COVID 19 v sezóně 2023/2024

Očkování proti chřipce na sezónu 2023/2024 bude zahájeno 18.9.2023, cca do konce listopadu
- bez objednání, denně - po, út, čt 12:00-15:00, st 08:00-13:00 nebo 15:00-18:00 pá 10:00-12:00
- používáme vakcínu Influvac tetra, cena 500 Kč, zahrnuje vakcínu včetně aplikace.

Z prostředků veřejného zdravotního pojištění je očkování proti chřipce hrazeno v následujících případech:

 • všem osobám nad 65 let věku
 • pojištěncům, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév nebo dýchacích cest, ledvin nebo diabetem
 • pojištěncům po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk
 • pojištěncům se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti
 • pojištěncům po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci
 • osobám umístěným v léčebnách dlouhodobě nemocných, v domovech pro seniory, v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem
 • zdravotnickým pracovníkům a jiným odborným pracovníkům ve zdravotnictví včetně pracovníků lékáren a studentů všech typů škol se zdravotnickým zaměřením.

Ordinace v běžném provozu. Objednávejte se na preventivní prohlídky - on-line přes ePortál.

Opatření v ordinaci:
- používejte respirátor, chráníte sebe i ostatní
- při akutním infekčním onemocnění prosíme přicházejte hned ráno mezi 8.-9.hod, ve středy 13.-14., příjem akutních pacientů končí 10.00, ve středy 14.30.

Celoročně očkujeme proti klíšťové meningoencefalitidě, nově pro všechny osoby nad 50let věku očkování plně hrazeno pojišťovnou.

ePortál pacienta umožňuje:
 • on-line objednávání
 • odeslání zprávy lékaři/sestře
 • zabezpečené odesílání zpráv z vyšetření/zdravotní dokumentace přímo do karty pacienta
 • zaslat žádost o eRecept na léky
 • přehled provedených prevencí a očkování
 • možnost zažádat o žádanku na COVIDtest
Přístup s přihlášením